03 Aug 2011 Mitul sufletelor-pereche
 |  Category: Uncategorized  | Tags: , ,

Text trimis de Delia Soare

Mitul sufletelor-pereche este strâns legat de cel al androginului: omul originar, ce prezintă atât caractere feminine, cât şi masculine, aşa cum apare descris şi în „Banchetul” lui Platon. În al său dialog despre iubire, Platon spune că Zeii au separat fiinţa androgină în două: bărbat şi femeie, ce au intrat în curentul vieţii materiale; şi de atunci fiecare om îşi caută jumătatea originară cu care să se unească şi să redevină fiinţa divină de odinioară.

O descriere a mitului sufletelor-pereche apare în romanul lui Liviu Rebreanu, „Adam şi Eva”. Un bărbat şi o femeie, proveniţi din aceeaşi unitate care s-a separat în două şi a intrat în viaţa materială, se caută mereu, în vălmăşagul imens al vieţii omeneşti, timp de şapte vieţi, pentru a se reuni şi regăsi unitatea paradisiacă iniţială. În aceste şapte vieţi, omul se întâlneşte de fiecare dată cu sufletul său pereche, cei doi recunoscându-se din priviri: „când i-a întâlnit privirea, s-a cutremurat până în temeliile fiinţei lui, ca şi când i s-ar fi lămurit fulgerător toate misterele vieţii”. Apare desigur ideea de unicitate: chiar dacă, până să îşi întâlnească sufletul-pereche, fiecare din ei mai poate iubi şi alte persoane de sex opus, din momentul în care se întâlnesc nu mai pot fi decât împreună pentru totdeauna, unul cu celălat. În viziunea lui Liviu Rebreanu, căutarea reciprocă, inconştientă şi irezistibilă, este însuşi rostul vieţii omului. Dar „unirea sufletelor-pereche numai în viaţa materială poate fi mîntuitoare”. Când omul nu reuşeşte să îşi găsească sufletul-pereche, el simte cumplit zădărnicia vieţii pământeşti şi a tuturor zbuciumărilor sale. Iar, în momentul morţii, în ochii lui tremură durerea neputincioasă a sufletului ce a trăit în zadar. Când însă omul îşi întâlneşte sufletul-pereche, are sentimentul de regăsire, de cunoaştere dintotdeauna. Un bărbat ce se uneşte în plan material cu femeia care e jumătatea sa originară, redevenind un întreg, va avea, la sfârşitul vieţii, viziunea tuturor celor şapte vieţi ale sale. Se poate vedea atunci, în ochii săi, în momentul desprinderii sufletului de corp, bucuria deosebită ce aduce o scânteie aparte, din lumi cereşti.

Aşa exprimă Rebreanu, prin intermediul personajelor din romanul său, viziunea sa asupra sufletelor-pereche. Se poate observa că fiecare viaţă de căutare a sufletului-pereche este marcată de etapele: naşterea – recunoaşterea din priviri şi îndrăgostirea pasională – moartea. Unii critici literari au văzut în această idee a lui Rebreanu doar o încercare de a acorda obsesiei erotice o dimensiune metafizică, de a descoperi în atracţia corporală dintre bărbat şi femeie o finalitate superioară: regăsirea unităţii originare. Dar însuşi Rebreanu şi-a denumit romanul său cel mai iubit, „Adam şi Eva”, ca fiind „cartea iluziilor eterne…”

Este dorul cel mai profund al fiinţei umane să regăsească paradisul pierdut, patria spirituală, din care a fost alungat cândva; iar conform mitului sufletului-pereche, a regăsi unitatea originară înseamnă a te uni în plan fizic cu o anumită, unică persoană de sex opus.

O descriere a unei astfel de uniuni avem în romanul „Nuntă în cer” al lui Mircea Eliade, în povestea de dragoste copleşitoare dintre Mavrodin si Ileana: „este cu putinţă o regăsire desăvârşită în îmbrăţişare, ca şi cum ai cuprinde – pentru întâia oară – o altă parte din tine, care «te încheie», te completează, revelându-ţi altă experienţă a lumii, îmbogăţită cu noi, alte dimensiuni… De fapt, cunoaşterea desăvârşită a trupului Ilenei nu-mi revela ceva pe care îl posedam, ceva care imi aparţinea, ci imi revela propria mea fiinţă, făptura mea minunată, perfectă şi liberă. În clipele acelea fulgerate, un mare Om, cosmic şi viu, creştea din taina şi cu trupul Ilenei… Dar simţurile mele erau atunci altele; nu mai cuprindeau volume si linii, nu mai recepţionau senzaţii şi emoţii, ci parcă toate se topiseră împreună, într-o singură inimă de foc, şi, căzut din raptul acela suprem, nu mai intuiam decât o prezenţă, din care nu mă puteam smulge… Cât de luminoasă îmi apărea atunci moartea!… Simţeam că suntem foarte aproape de ea, iar făptura aceea cosmică şi liberă, născută din îmbrăţişare, este, ea însăşi, moartea noastră, şi ea nu poate fiinţa decât printr-o totală abandonare a cărnii, printr-o definitivă ieşire din noi… De ce n-aveam curajul să rămânem pentru totdeauna împreună, legaţi într-un singur corp cosmic? Nu mă gândisem până atunci la supravieţuirea sufletului, socotindu-mă apt numai pentru realităţi concrete. Dar am ştiut de atunci că nici un om n-ar putea supravieţui aşa cum este, rupt în două, singur. Viaţa are sfârşit aici, pe pământ, pentru că e fracturată, despicată în miriade de fragmente. Dar cel care a cunoscut, ca mine, desăvârşita integrare, unirea aceea de neînţeles pentru experienţa şi mintea omenească, ştie că de la un anumit nivel viaţa nu mai are sfârşit, că omul moare pentru că e singur, e despărţit, despicat în două, dar că printr-o mare îmbrăţişare se regăseşte pe sine într-o fiinţă cosmică, autonomă şi eternă…”

În romanul lui Mircea Eliade se poate observa, în desfăşurarea poveştii de dragoste dintre protagonişti, pericolul alunecării în egoism, în ciuda trăirilor sufletesc-spirituale deosebite. Ceea ce în trecut putea fi o cale de cunoaştere a fiinţei iubite, chiar o cale de iniţiere – unirea fizică cu persoana iubită –, nu mai poate fi valabilă în zilele noastre, Lucifer infiltrându-se prea mult în sufletele umane. Cei doi nu reuşesc să metamorfozeze iubirea, să treacă pragul de la beatitudine la transformarea de sine, iubirea lor rămânând lipsită de rod în planul fizic. Mavrodin, scriitor, de când a cunoscut-o pe Ileana nu mai are nici un impuls creator, obsedat fiind numai de dragostea lor. Iubirea lui este mai degrabă iubire de sine, el nu înţelege şi respinge dorinţa profundă a Ilenei de a avea un copil cu el. Sfâşiată între observaţia lucidă că cel iubit şi-a pierdut orice impuls creator, pe de o parte, şi durerea nespusă a maternităţii refuzate, pe de altă parte, Ileana fuge departe de el şi, în cele din urmă, moare. Spre deosebire de Mavrodin, ea presimţise că o astfel de mare iubire poate fi adevărată şi benefică doar în măsura în care poate fi roditoare în plan fizic. Altfel, aş putea spune, rămâne în bună parte un tribut adus lui Lucifer, un mare egoism în doi.

În Dialogul despre iubire din „Banchetul” lui Platon, Socrate, ca om al cunoaşterii, analizează iubirea dintre un bărbat şi o femeie. El vede aceast tip de iubire – iubirea erotică – doar ca pe un mijlocitor, un „daimon”, între om si Dumnezeu, între pământesc şi divin. Din sufletul ce aspiră spre iubire se naşte înţelepciunea. În aceeaşi idee, Rudolf Steiner defineşte erotismul ca fiind „servitorul inferior al iubirii”.

Şi totuşi, este ceva adevărat în acest mit al sufletelor-pereche? Îl putem oare privi ca fiind interpretarea distorsionată, incompletă, a unui mare adevăr din evoluţia omenirii?

Să nu uităm că Platon este unul dintre marii iniţiaţi ai Greciei antice. Ceea ce el prezintă în Dialogurile despre iubire din „Banchetul” despre fiinţa originară androgină şi separarea ei în două de către zei, în bărbat si femeie, poate fi considerat o înşiruire imaginativă a unor profunde realităţi spirituale. Numai interpretarea lor eronată a dus la atâtea neînţelegeri şi la aşa-zisul mit al sufletelor-pereche. În articolul „Separarea sexelor” din ciclul „Din cronica Akasha” (GA 11), Rudolf Steiner vorbeşte despre aceeaşi fiinţă primordială androgină. El spune că formele specifice ale bărbatului şi femeii, în decursul evoluţiei, au luat naştere dintr-o formă unică primordială, când fiinţa umană nu era nici bărbat, nici femeie, ci ambele în aceleaşi timp. Corpul uman era format din materii moi, maleabile, căruia sufletul putea să îi imprime cu uşurinţă propriile legi. În esenţa sa, sufletul prezintă ambele caracteristici, şi cele masculine – ce se regăsesc în partea de voinţă şi cele feminine – vizibile în partea de reprezentare, de imaginaţie. Odată cu solidificarea tot mai accentuată a materiei pământeşti, sufletele sunt obligate să îşi manifeste în plan fizic numai una dintre caracteristici: masculin sau feminin, apărând astfel ca bărbaţi sau ca femei. Cealaltă parte sufletească, complementară – feminină, pentru bărbaţi sau masculină, pentru femei – rămâne încă în lumea spirituală şi este folosită pentru dezvoltarea sufletului, metamorfozându-se în capacitate de gândire. Deci o dată cu separarea sexelor are loc şi apariţia gândirii. Avem ca urmare fiinţele umane, cu o parte manifestată în plan fizic – bărbat sau femeie – şi cu una sufletească rămasă în plan spiritual. În această parte necoborâtă, nenăscută încă în plan fizic, ierarhiile spirituale au depus germenele Eului: Eul Superior. Iar căutarea sufletului-pereche înspre regăsirea unităţii primordiale este încercarea de reunire în conştienţa din plan fizic cu complementul aflat în lumea spirituală, cu Eul Superior. Această strădanie, de a ajunge din nou la a fi un întreg, este tocmai iniţierea şi este prezentată ca fiind nunta dintre sufletul omenesc purificat – mireasa Sophia – si Eul Superior – mirele Christos. Acesta este sensul real al căutării sufletului-pereche.

Dar ideea iniţierii, aşa cum este prezentată, de exemplu, în nunta chimică a lui Christian Rosencreutz, apare distorsionat în mintea omenească, sub forma idealului de suflete-pereche pe care l-am prezentat la început. Lucifer încearcă să îi dea omului o variantă rapidă, fără efort, despre cum să ajungă din nou la unitatea primordială: prin unirea fizică cu un alt om, ce îi este suflet-pereche în plan fizic. Şi această iubire erotică Lucifer o ia şi o transportă în lumea sa de beatitudini şi egoism, iar încetul cu încetul omul devine tot mai egoist şi îşi pierde Eul, legatura sa cu arhetipul Om. Pe de altă parte, Ahriman este cel care, prin intermediul intelectului uman, distorsionează adevărul regăsirii unităţii primordiale, dându-i o formă materialistă şi spunându-i omului că îşi poate găsi complementul său numai în plan fizic, în unirea fizică cu un alt om.

Ca urmare, mitul sufletelor-pereche poate părea la un moment dat doar o mare iluzie şi amăgire. Şi totuşi, există un fir auriu nevăzut ce leagă iubirea în plan fizic dintre un barbat şi o femeie, pe de o parte, şi iniţierea văzută ca şi unire cu fiinţa complementară – Eul superior – aflată în lumea spirituală, pe de altă parte. Această legătură se vădeşte în plan fizic drept aspiraţia bărbatului către etern-feminin sau a femeii către etern-masculin. Prin această aspiraţie a sufletului, deja se iese din cadrul specific mitului, se depăşeşte ideea de unicitate, de existenţă a unei singure fiinţe de sex opus ce te poate împlini; şi femeia-ideal sau bărbatul-ideal poate fi întrezărit în mai mulţi oameni. Într-un fel, e ca şi cum Eul superior – sufletul nostru pereche aflat în lumea spirituală – ni s-ar oglindi brusc prin intermediul unei persoane de sex opus şi atunci ne îndrăgostim de cineva pe care poate îl zărim pentru întâia oară. Rudolf Steiner ne atrage atenţia asupra diferenţei dintre iubirea egoistă – a te iubi pe tine însuţi ca fiinţă spirituală, oglindit in celălalt – şi iubirea adevărată faţă de celălalt: „Fiinţa iubită pentru unele calităţi către care omul tinde în mod natural este iubită prin intermediul sufletului accesibil elementului luciferic. Fiinţele din lumea sensibilă care sunt iubite pentru calităţile pe care le manifestă în lumea fizică sunt într-adevar iubite; în acest caz, nici un element luciferic nu se poate strecura în iubire.” Calităţile amintite aici, spre care omul tinde în mod natural şi le vede oglindite într-o persoană de sex opus, sunt calităţile Eu-lui Superior, pe care omul şi le presimte ca potenţialităţi, dar pe care nu şi le poate încă recunoaşte în el. Şi atunci el poate deveni dependent de celălalt, văzând în el complementul său, cel care îl face să redevină „întreg” şi fără de care nu mai poate trăi.

„A iubi presupune a îngloba conştienţa unei alte fiinţe în propriul suflet. Pentru aceasta, este necesar ca forţele egoiste ale sufletului să fie estompate, pentru ca omul să-şi poată dezvolta facultatea de a simţi în el însuşi suferinţele şi bucuriile unei alte fiinţe”, spune Rudolf Steiner. Pornind de la strădania permanentă de a diminua forţele egoiste ale propriului suflet, manifestând un interes real pentru partener, se poate construi pas cu pas o relaţie de iubire adevărată, în care etapa de îndrăgostire, de trăire a unei „întâlniri cu sufletul-pereche”, constituie doar un preambul. În viaţa reală, povestea de iubire nu se termină ca în basme: „…s-au căsătorit şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi”, ci de abia din acest punct poate începe cu adevărat.

***

Pe Delia Soare o mai puteti citi si aici.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

21 Responses

 1. Delia Soare are o viziune docta, inteleapta si sensibila asupra vietii si dragostei, iar textele ei se citesc cu uimire si emotie, caci stilul ei te cucereste pe data. Pe mine, cel putin, m-a cucerit! 🙂

 2. 2
  lotusull 

  Delia, tare ma bucur sa te regasesc si aici 🙂
  Tu, insemni mult pentru mine. Si stiu ca intalnirea noastra nu a fost deloc intamplatoare.

  In adolescenta am citit Adam si Eva.
  Si am tot visat, am tot cautat, m-am tot intrebat ce si cum o fi si cu sufletele pereche.
  Zilele trecute, citeam despre dualul nostru, ceva asemanator sufletului pereche.
  Acum sunt in acel punct al existentei mele in care nu mai cred neaparat in sufletel pereche.
  Cred ca suntem spirite libere.
  Si mai cred ca, intre noi, se creeaza anumite legaturi si asta in baza legii atractiei.
  Nu stiu ce-o sa cred in timpul ce va urma 🙂
  Cine sa mai stie ce si cum o fi 🙂

 3. 3
  Delia 

  Multumesc, dragelor ! 🙂
  Alina, cum iti spuneam, ma simt onorata sa fi oaspetele Boncafe ! Iti multumesc mult.

  Lotusica, te inteleg prea bine. Si pe mine m-a impresionat enorm “Adam si Eva” in viziunea lui Rebreanu, intalnita tot asa, in adolescenta. Am avut atunci asa, o revelatie ca de-asta am venit pe pamant, ca sa-mi gasesc sufletul-pereche ! Dar este adevarat, impactul idealului cu realitatea m-a facut sa tot reconsider mitul acesta, pana am ajuns la cele de mai sus. Insa problema ramane inca deschisa 🙂

  Va imbratisez cu drag !

 4. 4
  Delia 

  …”sa fiu “… am vrut sa scriu 🙂

  scuze 🙂

 5. 5
  andres 

  Delia, bun venit in primul rand!
  Eu am descoperit de curand teoria lui Platon conform careia oamenii erau unul singur si mai apoi au fost taiati in doua… Iar Adam si Eva… Offf! Carte de suflet. Am citit-o anul trecut si am declarat-o cartea lui 2011. Pana acum nu a fost detronata 🙂

  In cartea Mananca, roaga-te, iubeste (Elizabeth Gilbert) este un fragment care mi-a ramas intiparit in minte: “…sufletul pereche e o oglinda, e ala care-ti arata toate chestiile care te trag inapoi, ala care-ti atrage atentia asupra ta insati, ca tu sa-ti poti schimba viata. Probabil ca un suflet pereche adevarat e cea mai importanta persoana pe care ti-e dat s-o intalnesti in viata, pentru ca-ti darama toate prejudecatile si te obliga sa te trezesti. Da’ cand e vorba sa traiesti toata viata cu respectivu’?… Nt. Prea dureros. Sufetele astea pereche ne apar in viata tocmai pentru ca noi sa putem descoperi alte fete ale propriei noastre persoane. Dupa care pleaca.”

  Pe cine sa credem oare? Care teorie e mai adevarata. Poate ca cea care ne place cel mai mult si pe care o vrem a fi cea adevarata…

  Andres

 6. Andres, pai daca “sufletul pereche e o oglinda, e ala care-ti arata toate chestiile care te trag inapoi, ala care-ti atrage atentia asupra ta insati, ca tu sa-ti poti schimba viata”, inseamna ca noi l-am intalnit in Delia. 🙂
  Am sentimentul asta de cate ori ii citesc un articol, iar faptul ca azi e oaspetele Alinei, imi dovedeste ca nu sunt singura!

  Alina, uneori parca imi citesti gandurile, atunci cand iti alegi oaspetii! Chiar aseara, tarziu, frunzaream blogul Deliei si revista “Drumul omului”. Pentru mine sunt chestii grele acolo, dar absolut fascinante. 🙂

  Delia, felicitari!

 7. 7
  Delia 

  Andres, si eu am tot dat citatul mai departe de cand l-am citit, mi se pare foarte bun ! Si cartea mi-a placut; desi pare simpla, are multa intelepciune in ea.

  Marilena, drag suflet-pereche :), asa este! Pana la urma, toti din “familia sufleteasca” iti sunt suflete-pereche, daca o luam conform citatului si extindem tema dincolo de ce se intelege in mod obisnuit prin “suflete-pereche”…

  Revista de care pomenesti este a lui Sebastian, dar am avut si eu niste contributii la ea, si alti prieteni. Multumesc mult ! 🙂

 8. Marilena, tu imi ghicesti gandurile de cate ori scrii cate ceva pe blog… Acu m-ai dat gata cu muma si ciuma! 🙂

 9. Ce sa zic, Alina, mersi…
  Da’ si tu m-ai dat gata cu pozele de la Cluj… Sa ma anunti cand te plictisesti de rochita aia faina si o scoti la licitatie… 🙂

 10. 10
  Moi 

  Alina, minunata alegere si mare bucurie pentru mine ca, asa tarziu, poposesc aici. Am timp insa, sunt in vacanta. 🙂
  Cred, dincolo de orice intelegere, cred in sufletul pereche, tocmai de aceea sunt fascinata de tot ce este legat de acest subiect. Delia, multumesc pentru toate informatiile deosebit prezentate si pentru toata sensibilitatea din cuvintele tale. De peste tot unde le citesc. “Adam si Eva” lui Rebreanu si cartea lui Elizabeth Gilberth, sunt carti in care gandurile mele s-au regasit intr-o forma exceptionala si cu atat mai draga.
  Noapte cu vise senine! 🙂

 11. 11
  Delia 

  Multumesc, draga Moi ! 🙂

 12. 12
  Delia 

  Dragele mele, vreau sa impartasesc si cu voi acest articol tot despre indragostire, suflete-pereche, relatia de cuplu, iubire, casatorie, devenire, pe care mi l-a trimis o prietena ca raspuns la articolul meu de mai sus:

  http://www.formula-as.ro/2011/973/asul-de-inima-45/despre-dragoste-cu-parintele-pantelimon-de-la-manastirea-oasa-13840

  Este punctul de vedere al unui preot ortodox, iar mie mi se pare extraordinar de intelept, de complet. Voua cum vi se pare ?

 13. Delia, iti multumesc mult pentru participarea pe Boncafe! Textul tau m-a facut mai bogata sufleteste. 🙂

 14. 14
  Delia 

  Si eu iti multumesc pentru aprecieri si pentru sansa de a fi citita si de musafirii boncafe, Alina ! Te imbratisez cu drag ! 🙂

 15. 15
  Margery 

  I never thought I would find such an evreyday topic so enthralling!

 16. 16
  jizoojtjp 

  jC9GYk djtuzujybbpw

 17. 17
  uezxbhhrc 

  hKg0PZ , [url=http://iepdqjvmsgya.com/]iepdqjvmsgya[/url], [link=http://jnabhqwqgdok.com/]jnabhqwqgdok[/link], http://zllgqjflommu.com/

 18. 18
  aplobku 

  dIfvrp mcsvrunuafhz

 19. 19
  wkkmbovip 

  Pu00XE , [url=http://oejwbcagravt.com/]oejwbcagravt[/url], [link=http://svckyvdnymko.com/]svckyvdnymko[/link], http://fcftvwyzzlsz.com/

 1. […] citit acum ceva timp pe blogul Oaspetele Boncafe despre suflete pereche, dar suflete pereche vazute prin prizma unor carti minunate. “Mitul […]

 2. 21
  free ipad (via Trackback)

  … [Trackback]…

  […] Read More here: oaspetele.boncafe.ro/?p=105 […]…